You are here

Vítejte

Vytvořili jsme tyto stránky, abych Vám pomohli co nejvíce poruzumět problematice atresie jícnu s tracheoesofageální píštělí ( AJ/TEP). Zahrnuli jsem netechnický popis a vysvětlení AJ/TEP společně se seznamem podpůrných skupin a publikací, které Vám mohou pomoci na cestě za poznáním.